Ett stort misstag ledare gör är att tro att de är klara med sin utveckling. Jobbet prioriteras framför kompetensutveckling av såväl sig själva som kollegor. Den egna utvecklingen är något man lätt skjuter på för att leverera kortsiktigt. Det ger ledare som tror sig agera strategiskt när de i själva verket endast är taktiska och kortsiktiga. På samma sätt tenderar många ledare att uppleva ensamhet i fråga om tuffa beslut och utmanande situationer. i tron att i rollen som ledare betyder självständighet samma sak som ensam. Det är fel. Var inte ensam. Utveckla dig tillsammans med andra. Bli tydligare i ditt ledarskap och utveckling. Välj att gå med andra.

Ta nästa steg

Jon-Jon kan erbjuda dig coaching på hög nivå. Han utmanar dig att ta ut din riktning, identifiera kärnan i ditt ledarskap och agera framåt med utgångspunkt från dina resurser och potential. Coachingen fokuserar på arbetet och affären med hänsyn till din vardag.

Själv…

I den individuella coachingen arbetar du och Jon-Jon med din utveckling genom samtal, övningar, träning och tydliga aktiviteter med riktning framåt. Du träffar Jon-Jon förutsättningslöst en första gång för att identifiera område för coachingen och att förtroende uppstår. Därefter styr du och dina utvecklingsbehov processen och kontinuiteten framåt.

eller i grupp…

I grupphandledningen ingår du i en grupp om max 5 ledare som kompletterar varandra. Grupphandledningen är mer kostnadseffektiv och passar dig som har erfarenhet av individuell coaching och vill ta ditt ledarskap ytterligare en nivå. Gruppen kan bestå av ledare i samma organisation eller en grupp ledare från olika verksamheter. Gruppen träffas en första gång för att identifiera område för handledningen och att förtroende uppstår. Deltagarna upprättar en gemensam överenskommelse för processen och målet med handledningen.

Kommentera