Jon-Jon är ledarskapsexperten som brinner för tydligt ledarskap. All prestation handlar i grund och botten om din förmåga att vara tydlig gentemot dig själv och din omgivning.

Ett tydligt mål, som är begripligt är lättare att nå. En konflikt där parterna är tydliga är lättare att lösa. En relation där vi förstår varandra, är konstruktiv. En ledare som är tydlig med vad denne tror på och vill, är lättare att följa.

Allt ledarskap handlar i grund och botten om förmågan att vara tydlig.

De senaste tio åren har Jon-Jon arbetat som föreläsare för de flesta stora förmedlingarna. Fokus i hans föreläsningar är kommunikation och ledarskap.  När ledarens kunskap att leda och kommunicera stärks, så kommer resultatet snabbt och bättre fokus uppstår.

AKTUELLT JUST NU

  • föreläser internationellt om kommunikation och ledarskap under 2016 i Norge, Danmark med mer.
  • är ledarskapsexpert i tidningen Land, där han svarar på frågor om ledarskap och karriärutveckling.
  • är chefsutbildare och expert i kommunikation och ledarskap på tidningen Puls nätverk ”ny som chef” och ”erfaren chef”.
  • föreläser om ledartrender på ledningsgruppsdagen 2016
  • utbildar chefer i tydligt ledarskap hos företaget Bromelia AB.
  • utbildar ingenjörer i tydligt ledarskap för företaget Semcon.

Kommentera