Det tydliga ledarskapet är en öppen utbildning för de som vill bli lite tydligare i sitt ledarskap. Utbildningen är en komplementutbildning för dig som gått någon form av ledarutbildning. Jag medverkar även på tidningen chefs utbildningar, driver ledarprogram i större organisationer och medverkar som ledarexpert bland annat i SVT Gomorron Sverige samt tidningen Chef.

Stärk förmågan

Kommande generationer väljer arbetsgivare med omsorg och arbetsgivare utifrån delvis nya parametrar som hållbarhet och personalpolitik. För att vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar talanger och driver resultat krävs ett tydligt ledarskap. Utveckla din förmåga genom individuell utveckling som ledare, genom utbildning tillsammans med andra.

Kommentera