Vikten av personalvårdande aktiviteter

”Personalen är företagets viktigaste tillgång” sägs det ibland i företagens årsredovisningar! Vad innebär det i praktiken och hur värdesätter ert företag den personal som finns på arbetsplatsen?

Både arbetsgivare och arbetstagare vet förmodligen att det finns ett förhållande mellan parterna där arbetsgivaren betalar för ett utfört arbete av arbetstagaren. Under denna tid som detta förhållande finns (i form av anställningsavtal) gäller det att det finns ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen, eftersom det gäller att alla arbetstagare strävar mot samma (eller likvärdiga) mål, så att det gynnar arbetsgivaren och aktieägarna.

Kickoffs och teambuildingskapande aktiviteter är därför viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat och kan se olika ut för olika arbetsplatser. Det gemensamma är dock att det finns glädje och en samhörighet mellan arbetstagarna, så att det går att arbeta tillsammans och mellan olika avdelningar för att företagets mål kan uppnås på ett bra sätt. Det är där vi kommer in i bilden!

Vi gör tillsammans med företaget en analys om vad för personalvårdande aktiviteter som kan behövas för att det ska finnas en glädje och samhörighet på arbetsplatsen. Eventskaparnas underhållningspaket är förhoppningsvis ett resultat av den analys som görs – paket ett och två är framtagna för de vanligaste resultaten där företaget och personalen ska genomföra någon form av samhörighetsaktivitet för att förbättra företagets operativa verksamhet och paket tre skräddarsys speciellt för att finna en lösning som passar företagets operativa och strategiska verksamhet.

För företagetSida kan det vara till gagn att ha en tredje part som är behjälplig att hjälpa till med olika delar för företagets kickoffs och teambuildingsaktiviteter, eftersom det finns en part som arbetsgivare och arbetstagare kan se som en trovärdig part som inte har några intressen för någon part som finns på arbetsplatsen.

Kontakta oss i dag för att samtala förutsättningslöst för vad som kan passa er bäst! För tillsammans kan vi se till att företaget kan nå målen med arbetstagarna som kompetenshöjande medarbetare! Ring 0733 793936!

Tänkvärt:
Visste du att meningen ”personalen är företagets viktigaste tillgång” egentligen är felaktig? En tillgång är en egendom som man kan äga och det är olagligt att äga personalen (då det då kan ses som slaveri). Meningen borde därför ändras i årsredovisningen till ”personalen är företagets viktigaste resurs” som är mer rättvisande…